Alles onder één dak

Planmatig onderhoud en verduurzaming in goede handen

Bel onze adviseur
optimaal onderhoud

Woningcorporaties

Als woningcorporatie bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van verschillende woningen en appartementen. U wilt betaalbare huisvesting bieden én meegaan in de energietransitie.

Het totale onderhoud van dit vastgoed is een complex proces. Hoe regelt u dat de gebouwen en woningen structureel en goed binnen én buiten worden onderhouden?

Het onderhoud optimaal geregeld

Hoe behoud u zekerheid? Zekerheid van goed onderhouden en toekomstbestendig vastgoed, met grip op de kosten en zo hoog mogelijke bewonerstevredenheid?
Met de RGS methodiek nemen wij de zorg voor vastgoed voor een lange periode uit handen. We bepalen van tevoren samen de kwaliteitsuitgangspunten en vertalen deze naar prestatie-eisen en doelstellingen.

Wij verzorgen alle werkzaamheden die nodig zijn om aan eisen en doelstellingen te voldoen of ze te overtreffen: het onderhoud aan de schil en installaties, het realiseren van de energietransitie en verduurzaming, het verlagen van onderhoudskosten en het behalen van optimale bewonerstevredenheid.

Alles onder één dak

Van inspectie en voorbereiding tot uitvoering en oplevering: wij verzorgen alle aspecten van het onderhoud aan uw vastgoed. Denk hierbij aan:

Glasheldere communicatie

Hoe houden we de bewoners aangehaakt? Jullie kennen je bewoners. Wij hebben ervaring in het uitvoeren van groot onderhoud tegen een minimale belasting van de bewoners. Met elkaar stellen we daarom een plan op voor het integrale beheer. Zo zijn de belangen van je bewoners en jou als corporatie in evenwicht!

Hoe werkt RGS?

Resultaatgericht samenwerken betekent:

  • Grip op de kosten
  • Hoge efficiency
  • Minder risico’s
  • Tevreden bewoners

Kortom: méér en betere resultaten met lagere integrale beheerkosten!

ACTUELE ONDERHOUDSSTAAT

Alles in beeld

Wij hebben voor woningcorporatie Kleurrijk Wonen ruim 5000 woningen geïnspecteerd door middel van o.a. de inzet van drones. De opbrengst van de inspectie is een digitale kopie van de werkelijkheid. Elementen, hoeveelheden en condities worden vanuit deze kopieën gebruikt voor het opstellen van bijvoorbeeld onderhoudsbegrotingen.