Flora & Fauna

Met aandacht voor onze kwetsbare leefomgeving.

Contact
Voor onze toekomst

Flora & Fauna

Onze leefomgeving is kwetsbaar. Bij Wolters gaan we dan ook voorzichtig met onze leefomgeving om. Samen met onze medewerkers kijken we kritisch naar het milieu en vooral naar hoe we daar onze bijdrage aan kunnen leveren.

Onze natuur

Om milieuvervuiling te voorkomen, zuiniger om te gaan met materialen en flora en fauna te beschermen. Alles voor een schoner milieu en om de wereld klaar te maken voor de volgende generatie.   

Wet natuurbescherming

Bij vastgoedonderhoud komt ook de Wet natuurbescherming om de hoek kijken. Volgens deze Europese wet mogen wij geen schade toebrengen aan beschermde dieren en planten. Nu willen we dat zelf natuurlijk ook niet en doen we er al alles aan om eventuele schade te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat er aan onze projecten een risico-inventarisatie voorafgaat. Wij zetten hiervoor de specialistische deskundigheid van onze medewerkers in of we schakelen de juiste partners in. Bijvoorbeeld als we spouwmuren gaan na-isoleren. Dan zorgen we bijvoorbeeld dat er vleermuizenkasten aan de muren worden bevestigd.  

natuurlijk

Wij beschermen dieren

Wij zetten specialistische deskundigheid van onze medewerkers in of we schakelen de juiste partners in ter bescherming van flora & fauna. Bijvoorbeeld als we spouwmuren gaan na-isoleren. Dan zorgen we ervoor dat er vleermuizenkasten aan de muren en in de nabije omgeving worden geplaatst.