Zekerheid met RGS

Planmatig onderhoud en verduurzaming in goede handen

Afspraak maken
Met de Wolters RGS-methode

Resultaatgericht samenwerken

Als vastgoedbeheerder heeft u te maken met toenemende complexiteit. U wilt betaalbare huisvesting bieden, maar ook een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Hoe combineert u de zekerheid van goed onderhouden en toekomstbestendig vastgoed, met grip op de kosten en zo hoog mogelijke bewonerstevredenheid?

Je vastgoed in goede handen

Met de RGS methodiek nemen wij uw zorg voor vastgoed voor een lange periode uit handen. We bepalen van tevoren samen de kwaliteitsuitgangspunten en vertalen deze naar prestatie-eisen en doelstellingen.

Wij verzorgen alle werkzaamheden die nodig zijn om aan eisen en doelstellingen te voldoen of ze te overtreffen: het onderhoud aan de schil en installaties, het realiseren van de energietransitie en verduurzaming, het verlagen van onderhoudskosten en het behalen van optimale bewonerstevredenheid.

Voor bewoners

Heldere communicatie

Een renovatie is voor bewoners altijd heftiger dan ze zich van te voren kunnen voorstellen. Vreemde mensen over de vloer, overal stof in huis, tijdelijk geen warm water…

We weten uit ervaring hoe belangrijk het is om bewoners goed te informeren. En wat dat kan opleveren. Tijdens werkzaamheden communiceren wij regelmatig met bewoners.

Bewonerscommunicatie
24/7 inzicht

RGS-Dashboard

Via ons dashboard bewaken we samen de kosten, planning en resultaten. We borgen de kwaliteit voor, tijdens en na onderhoud. Zo heb je inzicht en regie, zonder de bijbehorende zorgen.

Onze keurmerken
ons werk

Trots op onze projecten

RGS Verduurzaming complex Hoge Kraats

In opdracht van Woonzorg Nederland zijn wij gestart met de verduurzaming van appartementencomplex Hoge Kraats in Ede.  

Bekijk dit project

Meest gestelde vragen

Wat is RGS?

Resultaatgericht Samenwerken is een duurzame samenwerking met vastgoedeigenaren in onderhoud, renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Een vorm van ketensamenwerking dus. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken ‘resultaatafspraken’ in plaats van de traditionele inspanningsverplichting. 

Wat betekent RGS in de praktijk?

Binnen het RGS-model is de laagste prijs niet meer leidend bij de aanbesteding en opdrachtverlening, een gezonde ontwikkeling. In plaats daarvan stelt de opdrachtgever een document op met daarin de (onderhouds)werkzaamheden, de kwaliteitseisen, het jaarlijkse budget en het verwachte resultaat voor de komende drie, vijf of tien jaar. De opdrachtnemer stelt een plan op om aan het geëiste kwaliteitsniveau te voldoen, ook wel de resultaatafspraak.