Integrale onderhoud en beheer

Wij nemen vervolgens de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud nu en in de toekomst.

Lees verder

Integraal beheer en onderhoud

In goed overleg met de opdrachtgever stellen de specialisten van Wolters Vastgoedonderhoud een plan op voor het integrale onderhoud en beheer van woningen en gebouwen.

Wij nemen vervolgens de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud nu en in de toekomst. Opdrachtgevers hebben daarbij altijd één aanspreekpunt en zijn op ieder moment in het proces exact op de hoogte van de planning, de uitvoering en de kosten.

Onlosmakelijke samenhang tussen onderhoudsvormen

Integraal onderhoud bestaat uit de totale uitvoering van het onderhoud aan uw vastgoed. Wij zien een onlosmakelijke samenhang tussen de verschillende onderhoudsvormen van dagelijks-, contract- en planmatig onderhoud. Door de informatie uit deze onderhoudsvormen met elkaar te integreren ontstaat inzicht én kan het totale onderhoud gestructureerd en kostenefficiënt worden uitgevoerd.

Afstemming tussen eigenaar en co-maker

In de integrale beheerfase wordt de koppeling gemaakt met het strategisch vastgoedbeleid, energieprestaties, duurzaamheid, gezondheid, toekomstwaarde, kwaliteit en veiligheid. De genoemde aspecten worden in het onderhoudsbeleid geborgd voor 15, 20, 30 jaar of langer. Wij zien dat een gezamelijke afstemming tussen eigenaar en co-maker de verantwoordelijkheden en risico’s op het gebied van onderhoud en beheer transparant en beheersbaar maken.