Vernieuwend

Samen zoeken we naar nieuwe en slimme oplossingen.

Lees verder
Toekomstbestendig

Innovatief

Wij zetten onze kennis en ervaring op het gebied van innovatief vastgoedonderhoud graag in om u te helpen met duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor uw bezit. 

Continu verbeteren en vernieuwen

Bij Wolters investeren wij continu in verbeteren. Het verbeteren van onze processen en het verbeteren van onszelf. Ambitie hebben en blijven ontwikkelen vinden wij logisch.

Met de Wolters Academie investeren wij bijvoorbeeld in de ontwikkeling van ons team. Alle collega’s hebben de mogelijkheid zich door te ontwikkelen en ambities na te streven. In de vorm van onderlinge kennisdeling en online leerplatforms.

Duurzame oplossingen en innovatieve concepten

Door zelf in ontwikkeling te blijven en op zoek te gaan naar innovatieve producten of processen die passen binnen onze ambities op het gebied van duurzaam en toekomstbestendig onderhoud. Met elkaar en ook met partijen zoals Monuscan.

Ons team helpt op het gebied van duurzaamheid en innovatie opdrachtgevers verder met slimme oplossingen voor onderhoud en beheer van vastgoed. Bij innovatieve oplossingen op het gebied toekomstbestendig vastgoedonderhoud, renovatie en verduurzaming denken we dan ook graag mee.

Het onderhoud en de verduurzaming van vastgoed is veel meer dan het behoud van gebouwen en terugdringen van kosten. Bij renovatie en groot onderhoud kijken we naar het totale plaatje. We kijken samen met onze medewerkers en opdrachtgevers naar de toekomst: met innovatieve oplossingen.

met drones

Inspectie en inwinnen stadhuis Deventer

Wij hebben het Deventer stadhuis, het nieuwe en het oude deel, geïnspecteerd en ingewonnen met Monuscan. hierbij wordt gebruik gemaakt van onder andere drones om beeldopnames te maken. Met de ingewonnen data maken we een digitaal 3D-model van de werkelijkheid en kunnen we nauwkeurig de onderhoudskwaliteit van het schilderwerk beoordelen. Vanuit het 3D model kunnen we nauwkeurig bepalen welke werkzaamheden we per gevel en onderdeel gaan uitvoeren.