Eenduidig resultaat

Onze inspecteurs hanteren bij de bouwkundige inspectie altijd de methodieken NEN 2767.

Bel voor een afspraak

Bouwkundige inspecties

Onafhankelijk, objectief en belangeloos. Dat zijn de resultaten die voortkomen uit onze inspectie van uw vastgoed.

Onze inspecteurs hanteren bij de bouwkundige inspectie altijd de methodieken NEN 2767 [conditiemeting van bouw- en installatiedelen] en RGD Boei [Rijksgebouwendiest]. Heeft u aanvullende prestatie eisen die belangrijk voor u zijn? Bespreek dit dan met onze inspecteurs.

Ieder project een eigen scenario

Met onze Meerjaren Onderhoudsplannen maken wij de onderhoudskosten aan uw vastgoed inzichtelijk. Dit kan gaan om een exploitatietermijn van 5, 10, 15 of 20 jaar. Bent u van plan het langer te exploiteren, dan kunnen wij dit inzicht uiteraard ook verschaffen.

We stellen meerdere scenario’s op en samen bepalen we het meest optimale voor uw situatie. Uiteraard precies afgestemd op de exploitatietermijn en de eisen en wensen die u aan uw vastgoed stelt.

Meten is weten

De functionele-, prestatie-, en kwaliteitseisen worden zo opgesteld dat deze meetbaar zijn en in de loop van de periode kunnen worden gemonitord. Wolters BV verplicht zich door middel van resultaatgericht vastgoed onderhoud om uw vastgoed op het afgesproken niveau te brengen en te houden. Uiteraard conform het vooraf samen opgestelde scenario.