...

NV Bergkwartier

NV Bergkwartier maatschappij tot stadsherstel is een organisatie die zelf woonhuismonumenten in eigendom heeft. De doelstelling van het NV Bergkwartier is het restaureren, in stand houden en exploiteren van deze monumenten. Daar zit veel onderhoud in, met name schilderwerk, om de monumenten in stand te houden.

Luisteren, adviseren en uitvoeren
In 1994 is André Dreteler als bouwkundig projectleider bij NV Bergkwartier komen werken. Wolters BV was op dat moment al actief in het onderhoud en restauratie van de verschillende monumentale panden. Sinds de oprichting van NV Bergkwartier in 1968, hebben zij een voorkeur voor uitvoer door regionale en lokale partijen. Wolters BV is een van die partijen. “Wolters BV luistert goed naar de input die ze van ons krijgen, de verftechnische adviezen en de materialen die wij voorschrijven. Dat dit niet altijd hun keuze zou zijn, vormt geen probleem. We komen er altijd samen uit!”

Waardevolle ERM certificering
Sinds Wolters BV zich nog beter heeft geconcentreerd op monumentaal onderhoud is de samenwerking alleen maar versterkt. “NV Bergkwartier vindt het behalen van de ERM certificering heel belangrijk. Het geeft aan dat de kwaliteitsnormen van verschillende disciplines zijn vastgelegd en moeten worden nageleefd. Wolters BV gaat hier heel zorgvuldig mee om.”

Onderscheidend vermogen
In de slag naar de restauratietak heeft het NV Bergkwartier nog een adviserende rol gespeeld. “Wij hebben ze gestimuleerd om zich als schildersbedrijf te manifesteren op een restauratiebeurs. In de loop der jaren heeft Wolters BV de dienstverlening daardoor uit kunnen breiden met verschillende technieken en een hoge kwaliteit van schilderwerk. Daarnaast zijn ze door deze aanvulling gegroeid van regionale tot landelijke speler op het gebied van specialistisch, monumentaal onderhoud.” Een ander sterk punt van Wolters is het bedrijfsonderdeel “Wolters & Ovink ” dat gespecialiseerd is in ambachtelijke technieken als: hout-en marmerimitaties, verguldwerk, glas-in-lood en muurschilderingen, zij doen bijvoorbeeld zelf het kleur historisch onderzoek. Dat vergt toch echt kennis en kunde.

Vooruit kijken
Niet alleen in het werk weten zij zich te onderscheiden. Ook op persoonlijk vlak. “Ze zijn betrokken, oplossingsgericht en klantvriendelijk. Wanneer er problemen of misverstanden zijn is Hans Wolters de eerste die op de stoep staat om dit te verhelpen.” Daarnaast zijn zij als organisatie in staat om een totaalpakket aan te bieden van uitvoering, planning en begeleiding van het totale onderhoud. NV Bergkwartier heeft zelf veel restauratiekennis in huis, maar Dreteler zou Wolters zeker adviseren als deze kennis niet aanwezig is. Zij zijn in staat om onderhoudsplannen te realiseren die 10 tot wel 30 jaar vooruit kunnen kijken, de grote kracht is dat zij deze plannen ook nog in uitvoer brengen.