...

Samenwerkingsovereenkomst De Marken en Wolters TVO

Begin 2015 is Wolters TVO als strategisch onderhoudspartner de samenwerking aangegaan met Woonstichting De Marken. Op basis van inspecties en inventarisaties zijn er onderhoudsbegrotingen opgesteld voor de woningen van De Marken. Op 2 juli is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend, hiermee is Wolters TVO voor een lange periode verantwoordelijk voor het planmatige onderhoud aan de buitenzijde van alle woningen van Woonstichting De Marken. We hebben als gezamenlijk doel de huurderstevredenheid en de onderhoudskwaliteit te verhogen en de integrale onderhoudslast te verlagen.