Dagelijks beheer

Dagelijks onderhoud, inspectie onderhoud en planmatig onderhoud

Lees verder

Beheer scenario’s

Dagelijks beheer

Vanuit Wolters RGS methodiek is de koppeling gemaakt tussen het dagelijks onderhoud, inspectie onderhoud, planmatig onderhoud en het renovatie onderhoud. Dit alles met het oog op een samenwerking voor een beheer periode van zo’n 10 tot 20 jaar.

Hierdoor kunnen op basis van een volledige analyse en conditiemetingen de noodzakelijke onderhoudshandelingen en werkzaamheden worden uitgevoerd.

De beheer scenario’s zijn een samensmelting van alle onderhoudsfacetten die nodig zijn om uw vastgoed in optimale conditie te houden. In de beheerfase wordt de samenwerking geoptimaliseerd en is het mogelijk om op basis van onderhoud een overeenkomst aan te gaan. Hierbij wordt er nadrukkelijk gestuurd op risico en beschikbaarheid gedurende de beheerfase van uw vastgoed.