De bouwpartners Nijhuis Apeldoorn en Wolters Vastgoedonderhoud zijn vaste RGS- onderhoudspartners van woningcorporatie KleurrijkWonen. In opdracht van KleurrijkWonen, starten wij in juni met een grootschalige onderhoudsinventarisatie van maar liefst 5.500 woningen in de regio Betuwe. Voor deze inventarisatie worden onder andere drones ingezet, waarmee de onderhoudsconditie nog nauwkeuriger in kaart wordt gebracht.

De onderhoudsinventarisatie wordt uitgevoerd middels geavanceerde drones per complex opnames gemaakt. Deze opnames worden met speciale software vertaald naar gedetailleerde 3D-modellen, die een zeer nauwkeurige afspiegeling zijn van het complete gebouw en inzicht geven in de aanwezige elementen/hoeveelheden en de huidige onderhoudsstaat.  Op deze wijze worden per dag maar liefst 250 woningen gescand.

Aan de hand van deze 3D-modellen kan er een betrouwbaarder beeld worden geschetst van de onderhoudskosten in de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Bovendien kunnen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden veel gerichter worden uitgevoerd. Daardoor zijn we in staat meer kwaliteit te leveren, tegen lagere kosten. Tot slot worden alle data digitaal opgeslagen, wat een stuk overzichtelijker werkt.

Houd onze LinkedIn-pagina in de gaten voor alle updates omtrent dit project. Heeft u ook interesse in een gedetailleerde onderhoudsstaat van uw vastgoed? Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst.