Dagelijks komen veel (digitale) informatiestromen op ons af. In deze dynamische tijden staan we als team Wolters samen even stil. Onder begeleiding van het team TijdExperts van Roy Post leren we met praktische voorbeelden en handige tips rust en structuur in ons werk te brengen.
Zo houden we grip op de informatie die dagelijks op ons afkomt.

De training Timemanagement is leerzaam en tegelijkertijd hebben we plezier met elkaar: door tips en vragen met elkaar te delen krijgen we direct meer focus en kunnen we nog efficiënter werken.
 

Wolters Academie | Samen beter worden!

Wolters Academie   

Met de Wolters Academie investeren wij niet alleen in de jeugd en zij-instromers, maar in het hele team Wolters. Onder andere in de vorm van trainingen én onderlinge kennisdeling, zoals bij speciale ontbijtsessies.
Naast het opleiden van leerlingen tot vaklieden bieden wij in de Wolters Academie al onze medewerkers door de hele organisatie de mogelijkheid om zich door te ontwikkelen en door te groeien en zo hun ambities na te streven.