Na een uitstapje van anderhalf jaar is Arno terug op het oude nest.

In zijn rol als onderhoudsadviseur houdt Arno zich bezig met de planvorming van onze RGS- projecten (RGS staat voor Resultaat Gericht Samenwerken)

Arno is verantwoordelijk voor het uitwerken van de onderhouds- en verduurzamingsplannen. Dit alles doet hij in samenwerking met zijn collega’s van de afdelingen calculatie en planvorming én met de verantwoordelijke projectleider.
De uitkomst is een zo integraal mogelijk onderhoudsplan, waarbij alle facetten van het onderhoud aan de buitengevel aan bod komen.

Bovendien richt Arno zich naast dit alles op het optimaliseren en borgen van fase 1 t/m 4 van het RGS-proces in onze organisatie. Het doel hiervan is het eenduidig verankeren van het RGS-proces voor de verschillende opdrachtgevers.

💐 Welkom terug in het team van Wolters Arno!
👊 Veel succes en werkplezier.

Werken bij Wolters | Welkom terug, Arno!