Een expert nodig?

Conditiemeting

Onderhoud

Onderhoud van gebouwen komt alle dagen voor. Vastgoed is in de loop der jaren onderhevig aan invloeden van buitenaf, waardoor er slijtage optreedt. Daarnaast kunnen de huidige gebruikers van gebouwen andere wensen en eisen hebben dan de oorspronkelijke gebruikers.

Om een helder inzicht te krijgen in de actuele onderhoudsconditie van uw vastgoed voeren we een kritische en betrouwbare conditiemeting uit. Dit doen we aan de hand van een wettelijk vastgelegde meet- en registreer methode. Tijdens de conditiemeting zal werkelijk elk stukje van het gebouw onder handen worden genomen. Elk onderdeel apart zal worden beoordeelt en in zijn huidige staat worden opgenomen in het rapport. Het spreekt vanzelf dat u na afloop dus volledig up-to-date bent.

Van deze nulmeting ontvangt u vervolgens de uitgebreide rapportage. Hierin zijn de conditiescores per bouwelement en de ernst, intensiteit en omvang van de eventueel aanwezige gebreken aan uw vastgoed vastgesteld.

Aanvullende eisen

Met de uitkomst van onze inspectie weet u als vastgoedeigenaar of uw objecten voldoen aan de algemene veiligheidseisen en het door u gewenste beheer- en/of onderhoudsniveau. Bovendien kunt u aanvullende prestatie-eisen stellen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de energieprestatie van uw vastgoed. Aan de hand van dit inspectierapport kunt u doelgericht actie ondernemen.

conditiemeting

Waarom Wolters BV

  • Één aanspreekpunt voor uw vastgoedonderhoud
  • Specialist in resultaat gericht samenwerken
  • Professionele meer jaren onderhoudsplannen
  • Ruim 85 jaar ervaring
  • Minimale belasting voor gebruikers
  • Digitale portal voor planning en voortgang
  • VGO gecertificeerd
  • ERM gecertificeerd
  • Landelijke dekking
Eigenaar / beheerder monumentaal vastgoed 1
Eigenaar / beheerder monumentaal vastgoed

Onze disciplines

Uw vastgoed in optimale conditie houden doet u samen met Wolters