Onze stagiaires Bram en Kyenna hebben hun stage bij Wolters met succes afgerond.
Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan hun opdrachten en daarmee hebben zo ook onze collega’s ondersteund tijdens de werkzaamheden. Gelukkig hoeven we ze nog niet te missen, ze blijven deze zomer nog bij ons voor vakantiewerk! 

Bram, 3e jaars opleiding middenkader functionaris bouw (Aventus)
“Ik volg de opleiding middenkader functionaris bouw (Smart Building) BOL 4 Op het Aventus in Apeldoorn. Ik heb mijn 3e jaar afgerond d.m.v. een stage periode (van 1 mei t/m 30 juni) bij Wolters Vastgoedonderhoud op de afdeling Planvorming”, vertelt Bram.

Leuke stage-opdracht
“Voordat ik met mijn stage periode begon had ik de verwachting dat er een leuke sfeer op het kantoor zou zijn, ik de mogelijkheid zou krijgen om veel te kunnen leren en mijn PVB (proeve van bekwaamheid / examen) beheer volledig uit te kunnen voeren”, legt Bram uit.

De PVB was opgedeeld in 4 deel opdrachten:

  • Voorbereiden op inspecties
  • Inspecties uitvoeren en verwerken in een inspectierapport
  • Een meer jaren onderhoudsplan (MJOP) maken
  • Klachtenafhandeling”

“Op dit moment ben ik in afwachting van de beoordeling van mijn PVB. Ik vond het heel leuk om een MJOP te maken, omdat het voor mij vrij nieuw was en ik er nog veel over kon/kan leren.”

Leerzame periode
“Ik heb een leuke en leerzame stage periode gehad bij Wolters Vastgoedonderhoud. Ik heb veel geleerd en vind de sfeer erg gezellig. In de vakantieperiode blijf ik nog werken bij Wolters, als technisch Administratief medewerker ondersteun ik de Onderhoudsadviseurs.”

Bram wordt tijdens zijn stage en vakantiewerk begeleid door Arno, Onderhoudsadviseur/RGS adviseur bij Wolters.  
“Bram is een leergierig en onderzoekende jongeman”, vertelt Arno. 
“Door zijn werkhouding kwamen wij al snel tot inzicht dat Bram een jongen is met veel potentie binnen bureau planvorming. Administratief ziet hij snel oplossingen en verbeteringen binnen het werkproces. Wij hebben Bram in de afgelopen 10 weken vooral getriggerd in het hoe en waarom je tot bepaalde keuzes komt binnen verschillende complexstrategieën. Bram heeft zich dusdanig in de kijker gewerkt, dat hij nu als vakantiewerker begonnen is, met eventueel meer…..” 

Kyenna, 2e jaars Human Resource Business Management (Hogeschool Saxion)

Foto: Presentatie van Kyenna tijdens een bijeenkomst

“Vol enthousiasme stapte ik binnen bij Wolters Vastgoedonderhoud, klaar voor mijn stage als tweedejaars HRBM-student vanuit Hogeschool Saxion (Human Resource Business Management). Tijdens mijn stage was het mijn opdracht om als “Credible activist” (kerncompetentie volgens het model van Ulrich) op te treden, waarbij mijn focus vooral gericht was op feedback, communicatie, integer handelen, proactief handelen en samenwerken. Daarnaast behaalde ik ook mijn persoonlijke leerdoelen, zoals presenteren voor een grote groep, initiatief nemen, vergadering leiden en mijn kennis verbreden op het gebied van HRBM”, vertelt Kyenna.  

Veelzijdige stage activiteiten
“Tijdens mijn stage bij Wolters Vastgoedonderhoud kreeg ik de kans om diverse activiteiten bij te wonen en waardevolle ervaring op te doen. Ik mocht meekijken bij de schildersvakopleiding, aanwezig zijn bij een Webinar over Binden en Boeien en ik heb een dag meegelopen als schilder om het bedrijf beter te leren kennen.. Ik heb ook een presentatie gegeven over positieve gezondheid aan alle medewerkers tijdens de medezeggenschapsvergadering.”

“Deze gevarieerde ervaringen hebben er niet alleen voor gezorgd dat ik het bedrijf heb leren kennen. Ook mijn handelen en gedachtegang als lerend professional is vergroot en dat heeft mij in staat gesteld mijn kennis en vaardigheden toe te passen in verschillende contexten”, maakt Kyenna duidelijk. 

Professioneel en gezellig team
“Naast het behalen van mijn leerdoelen en het succesvol afronden van mijn opdracht, heb ik ook ontdekt hoe Wolters Vastgoedonderhoud is als leerbedrijf. Tijdens mijn stage heb ik met een geweldig team mogen werken dat enthousiast, flexibel en professioneel is met ruimte voor gezelligheid!” 

Vakantiewerk
“Vandaar dat ik na mijn stageperiode de keuze heb gemaakt om in de vakantie te blijven werken bij Wolters Vastgoedonderhoud. Ook dan zal ik mijn collega’s ondersteunen met bijvoorbeeld HRM-taken.” 

Kyenna is tijdens haar stageperiode begeleid door Angela, HR-manager bij Wolters.

“Kyenna heeft zich tijdens haar stageperiode op diverse manieren kennis gemaakt met onze organisatie”, licht Angela toe. “Haar onbevangen vrolijkheid maakt dat ze snel contact legt. Ze was eager om theorie te toetsen aan praktijk en andersom. Ze ging voortvarend aan de slag en daardoor heeft Kyenna o.a. geleerd haar aannames te toetsen en door te vragen voordat ze met een opdracht aan de slag gaat. Ze heeft uit de interactie met sollicitanten veel contactkennis opgedaan en haar persoonlijke doelen bereikt door onder andere een presentatie te geven voor alle medewerkers. Mooi om te zien op welke wijze Kyenna invulling heeft gegeven aan haar stage.”