Woning- renovatie

Als renovatiespecialist transformeren wij verouderde woningen tot vastgoed dat voldoet aan de meeste recente kwaliteitseisen en onderhoudseisen.

Bel voor een afspraak

Vakkundige woningrenovatie door Wolters Vastgoedonderhoud

Wolters BV is gespecialiseerd in woningrenovatie. Als renovatiespecialist transformeren wij verouderde woningen tot vastgoed dat voldoet aan de meeste recente kwaliteitseisen en onderhoudseisen.

Bij woningrenovatie houden wij altijd rekening met aspecten als: energieprestatie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, toekomstwaarde en kwaliteit van wonen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de volledige regie en uitvoering van deze vaak complexe woningrenovatietrajecten.

Woningrenovatie van monumentale gebouwen

Naast het renoveren van veelal woningcorporatiebezit zijn wij ook gespecialiseerd in het renoveren van monumentaal vastgoed. Naast de eerder genoemde aspecten als energieprestatie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, toekomstwaarde en kwaliteit van wonen, is bij de renovatie van monumentaal vastgoed het esthetische aspect enorm belangrijk. Woningrenovatie van Wolters BV herstelt oude gebouwen weer in oude glorie.

Communicatie met bewoners en gebruikers

Tijdens woningrenovaties is de communicatie met bewoners en gebruikers van essentieel belang. Wij informeren de bewoners middels bewonersbrieven, informatie avonden, persoonlijke gesprekken, website en het projectboekje. In heldere taal omschrijven wij de planning en werkzaamheden. Uiteraard zijn wij voor vragen telefonisch, per mail of op de bouwplaats altijd bereikbaar!

Digitale portal

Middels onze digitale portal is alle informatie over woningrenovatieprojecten 24/7 beschikbaar. Zowel voor opdrachtgever en bewoners, als voor onderaannemers en ketenpartners. De Wolters digitale portal is het platform waarin u als opdrachtgever, maar bijvoorbeeld ook de bewoners en gebruikers van uw vastgoed, de renovatie- en schilderwerkzaamheden die Wolters uitvoert in een overzichtelijke online omgeving kunnen volgen. Bij de uitvoering van omvangrijke woningrenovaties houden bewoners en gebruikers zo inzicht in procedures, planningen en mogelijke overlast.