Kwaliteitsborging door keurmerken en certificaten!

Wolters Vastgoedonderhoud heeft kwaliteit hoog in het vaandel!

Wolters BV is een professioneel en erkend bedrijf. Zo mogen wij het Onderhoud NL Garantie keurmerk voeren en hebben we het VGO-keurmerk. Keurmerken als het VGO-keurmerk geven u de garantie dat Wolters BV kwaliteit levert.

VGO-keurmerk

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking op het gebied van vastgoedonderhoud die getoetst wordt middels het VGO-keurmerk. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij Resultaatgericht vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhoudsbedrijf. Het VGO-keurmerk garandeert dat Wolters BV het Resultaatgericht samenwerken in alle facetten beheerst. Ook toont het VGO-keurmerk aan dat wij ruime ervaring en in de praktijk hebben op het gebied van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Onze VGO toetsingscore, uitgevoerd door  KIWA, bedraagt op een schaal van 1 tot 10 een score van 9,4 op organisatie en een score van 9,2 op kennis.

Onderhoud NL Garantie keurmerk

Naast het VGO-keurmerk bezitten we ook het Onderhoud NL Garantie keurmerk (voorheen AF-Erkend). Dit keurmerk garandeert dat onze onderhoudsspecialisten werken volgens de garanties en leveringsvoorwaarden zoals overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Met permanent klanttevredenheidsonderzoek en periodieke technische inspecties wordt de kwaliteit constant gecontroleerd!

ISO 9001

Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Het ISO 9001-keurmerk geeft aan dat de organisatie voldoet aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

VCA-keurmerk

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het keurmerk is bedoeld om veiliger te werken om zo ongelukken te voorkomen en risico’s tot een minimum te beperken.

Erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf leiden wij leerlingen op voor het schildersvak. Een leerling staat onder toezicht van een leermeester. De leermeester is voor de leerling het vaste aanspreekpunt. Hij plant en organiseert de opleiding binnen het bedrijf, instrueert vakvaardigheden, zorgt voor een goede en veilige leerplek en begeleidt en beoordeelt de leerling. Het keurmerk wordt uitgegeven door Savantis. Savantis heeft de wettelijke taak om leerbedrijven te erkennen en de kwaliteit te bevorderen en te toetsen.

Erkend restauratieschilder

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige partijen. Verschillende restauratiedisciplines van uitvoerende bedrijven hebben dan ook hun kwaliteitsnormen vastgelegd. De ERM beheert deze regelingen. Dit houdt onder meer in dat de ERM toeziet op de onderlinge samenhang en inhoud van de regelingen en de uitvoering ervan door certificerende instellingen.

NEN-2767

Waarom Wolters BV

  • Één aanspreekpunt voor uw vastgoedonderhoud
  • Specialist in resultaat gericht samenwerken
  • Professionele meer jaren onderhoudsplannen
  • Ruim 85 jaar ervaring
  • Minimale belasting voor gebruikers
  • Digitale portal voor planning en voortgang
  • VGO gecertificeerd
  • ERM gecertificeerd
  • Landelijke dekking
Keurmerken
Eigenaar / beheerder monumentaal vastgoed

Onze disciplines

Resultaat Gericht Samenwerken doet u samen met Wolters