Wij werken voor Wolters!

Samen zorgen wij voor uw vastgoed! Samen maken wij Wolters!

Kennismaken

Wat is RGS?

Resultaatgericht Samenwerken is een duurzame samenwerking met vastgoedeigenaren in onderhoud, renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Een vorm van ketensamenwerking dus. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken ‘resultaatafspraken’ in plaats van de traditionele inspanningsverplichting. 

Wat betekent RGS in de praktijk?

Binnen het RGS-model is de laagste prijs niet meer leidend bij de aanbesteding en opdrachtverlening, een gezonde ontwikkeling. In plaats daarvan stelt de opdrachtgever een document op met daarin de (onderhouds)werkzaamheden, de kwaliteitseisen, het jaarlijkse budget en het verwachte resultaat voor de komende drie, vijf of tien jaar. De opdrachtnemer stelt een plan op om aan het geëiste kwaliteitsniveau te voldoen, ook wel de resultaatafspraak.