Wolters Vastgoedonderhoud heeft op basis van Resultaatgericht samenwerkingen met meerdere woningcorporaties. Vanuit deze samenwerkingen is Wolters Vastgoedonderhoud verantwoordelijk voor het planmatige onderhoud en verduurzaming van het vastgoedbezit. Voor de onderhoudswerkzaamheden aan de platte daken heeft Wolters een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Consolidated Nederland en Dakbedekkingsbedrijf Elro. De continuïteit en kwaliteit van de onderhoud- en verduurzamingswerkzaamheden worden hiermee geborgd. De goede samenwerking die we al hadden wordt hiermee bevestigd.