In opdracht van Woonzorg Nederland zijn wij gestart met de verduurzaming van appartementencomplex Hoge Kraats in Ede.  

In samenwerking met Woonzorg Nederland en Tsavo zorgen wij voor de uitvoering van het programma Duurzaam Wonen bij dit woonzorgcomplex met 79 huurwoningen.
Verduurzaming complex Hoge Kraats in Ede

De volgen de werkzaamheden worden tijdens dit project uitgevoerd: 

  • De gevelpanelen worden voorzien van extra isolatie. 
  • De plafonds van de bergingen die grenzen aan de bovengelegen woningen worden na-geïsoleerd. 
  • Het glas wordt vervangen door isolatiegas en er worden nieuwe ventilatieroosters geplaatst. 
  • In de trappenhuizen wordt het glas vervangen door isolatieglas met ventilatieroosters. 
  • Er worden hybride warmtepompen geplaatst 
  • In de woningen wordt een nieuw ventilatiesysteem geinstalleerd dat CO2 en vocht gestuurd is. 
  • De spouw wordt geïsoleerd waarbij we uiteraard rekening houden met de Flora- en Faunawet   
  • Voordat de isolatiemaatregelen getroffen worden, worden de asbesthoudende onderdelen (o.a. de gevelpanelen) gesaneerd.   
  • Aan de buitenzijde worden de houten delen van het complex geschilderd. Nadat de spouw is geïsoleerd worden ook de gevels voorzien van een nieuwe verflaag. 

Samen met onze partners maken we er een mooi verduurzamingsproject van. 

Maar voordat we van start zijn gegaan met de werkzaamheden, hebben we samen met de bewoners een opruimdag gehouden! De bewoners konden hun berging opruimen en zonder kosten hun afval meegeven. Zo hebben de vaklieden alle ruimte om hun werkzaamheden in de bergingen goed en veilig uitvoeren.

We verwachten de werkzaamheden rond de bouwvak van 2022 gereed te hebben.
 Verduurzaming complex Hoge Kraats in Ede 1