In opdracht van Woonzorg Nederland voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan appartementencomplex Het Trommelslag in Doetinchem. Om ons werk goed en veilig uit te voeren hebben wij steigers geplaatst aan de balkonzijde. Onze vaklieden kunnen via de trappentoren en de steigers veilig het balkon bereiken en hebben zo geen toegang nodig tot de woningen. Op deze manier voeren we op een veilige en prettige manier de werkzaamheden uit, voor de bewoners én onze vaklieden!

Wij voeren verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan Het Trommelslag. Alle houten onderdelen worden opnieuw geschilderd. Waar nodig wordt houtrot vooraf hersteld. De dakbedekking van de garageboxen wordt vernieuwd door Elro dakbedekking en de waterafvoeren van de scootmobielruimte worden door Van Ooijen Bouw aangesloten op het riool.
RGS Onderhoud complex Trommelslag Woonzorg Doetinchem

Kwaliteitsbewaking
Tijdens de werkzaamheden en na de oplevering voeren wij metingen uit via de tool Property Plan. Met deze ondersteunende software beoordelen en borgen wij op een eenduidige manier onze kwaliteit. Zo kunnen wij tijdens de uitvoering de kwaliteit van het geleverde werk monitoren en bijsturen wanneer dat nodig is.

RGS Woonzorg Nederland
In samenwerking met verschillende onderhoudspartners voeren wij voor Woonzorg Nederland onderhoudswerkzaamheden uit volgens de RGS-methode.
Bij resultaatgericht samenwerken denken wij vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van vastgoed. Het doel is het onderhoud aan de gebouwen van onze opdrachtgever beheersbaar te maken.

Resultaat Gericht Samenwerken
Resultaatgericht samenwerken biedt vastgoedbeheerders grote voordelen. Wij gebruiken innovatieve technieken en circulaire materialen voor snellere en betere resultaten.
Door met alle betrokken stakeholders resultaatgericht samen te werken, is Wolters Vastgoedonderhoud in staat een vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau te leveren, doorlooptijden en kosten te minimaliseren en bewonersoverlast te beperken.