Wolters Vastgoedonderhoud wil bijdragen aan een beter milieu en heeft ervoor gekozen om de CO2 prestatieladder in te voeren. Het doel is het verhogen van de interne en externe bewustwording omtrent onze inspanningen en prestaties op het gebied van CO2-reductie en het bevorderen van een duurzame bedrijfsvoering volgens de richtlijnen van de CO2-prestatieladder.

Om de CO2-uitstoot tegen te gaan worden er doelstellingen opgesteld:
1. Bewustwording verhogen: Informeren van alle medewerkers en externe belanghebbenden over onze deelname aan de CO2-prestatieladder en de voordelen daarvan.
2. Transparantie bieden: Duidelijk en consistent communiceren over onze CO2-uitstoot, reductiedoelstellingen en behaalde resultaten.
3. Betrokkenheid stimuleren: Interne en externe belanghebbenden betrekken bij onze CO2-reductie-inspanningen en hen aanmoedigen om bij te dragen aan deze initiatieven.

Bij Wolters Vastgoedonderhoud is de CO2-Prestatieladder geïntegreerd in alle facetten van de bedrijfsvoering. Dit omvat niet alleen het monitoren en rapporteren van de CO2-uitstoot, maar ook het actief zoeken naar mogelijkheden om deze te verminderen.

Het bedrijf heeft diverse maatregelen genomen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, zoals:
Energie-efficiëntie: Implementatie van energiezuinige technologieën en processen in hun dagelijkse werkzaamheden.
Duurzame mobiliteit: Stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen en fietsen, en het optimaliseren van logistieke processen om transportemissies te verminderen.
Groene energie: Investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie voor zowel kantoorpanden als werkplaatsen.
Bewustwording en educatie: Medewerkers opleiden en bewust maken van hun rol in het reduceren van CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzame praktijken.

VOORDELEN VAN DE CO2-PRESTATIELADDER

Voor Wolters Vastgoedonderhoud biedt de CO2-Prestatieladder meerdere voordelen. Ten eerste helpt het bij het systematisch en transparant reduceren van CO2-uitstoot, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook kostenbesparend kan zijn op de lange termijn. Daarnaast versterkt het de reputatie van het bedrijf als een verantwoordelijke en duurzame partner, wat kan leiden tot een concurrentievoordeel bij aanbestedingen en klantrelaties. Bovendien draagt het bij aan de nationale en internationale klimaatdoelstellingen door actief bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen.

Wolters Vastgoedonderhoud blijft zich inzetten voor verdere verbetering en innovatie op het gebied van duurzaamheid. Door continu te streven naar hogere niveaus op de CO2-Prestatieladder, wil het bedrijf zijn ecologische impact verder verkleinen en een voorbeeld stellen in de sector. Met deze inzet hoopt Wolters Vastgoedonderhoud niet alleen een positieve bijdrage te leveren aan het milieu, maar ook andere bedrijven te inspireren om hetzelfde te doen.

Kortom, de CO2-Prestatieladder is een essentieel onderdeel van het duurzame beleid van Wolters Vastgoedonderhoud en weerspiegelt hun toewijding aan een groenere en duurzamere toekomst.

Klik hier voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder