...

Wolters en Ovink genomineerd voor de schildersvakprijs 2019

Stemmen voor de publiekprijs

Klik op bovenstaande link selecteer het Aartsbisschoppelijk Paleis en stem op Wolters & Ovink

Projectbeschrijving

Het betreft de restauratie van het interieur van het Aartsbisschoppelijk Paleis te Utrecht. Het pand kent zijn oorsprong in 1868 als (rijke) koopmanswoning. In 1898-1902 heeft er een verbouwing plaatsgevonden tot Aartsbisschoppelijk Paleis. Het gehele interieur is gerestaureerd. Het betreft hier de begane grond, eerste verdieping en de neogotische kapel. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft er een kleurhistorisch onderzoek plaatsgevonden. Op de eerste verdieping bevinden zich de drie stijlkamers (huiskamer, salon, eetkamer), bibliotheek, trappenhuis, hal en de kapel. Er zijn onder andere de volgende (schilder)technieken toegepast: historisch en decoratief schilderwerk, houtimmitaties, historisch kleuronderzoek, polychromeerwerk plafonds, retoucheerwerk en verguldwerk.

Motivatie

De diversiteit aan historische afwerkingen die tijdens de uitvoering en het lopende kleurhistorische onderzoek zichtbaar werden, is enorm. Hierdoor diende het uitvoeringsplan continue te worden aangepast. Gedurende de restauratie zijn unieke vondsten gedaan, waaronder historisch behang uit 1865 (blokdruktechniek uit Parijs), houtimitaties uit periode 1902, polychromeerwerk en sjabloonwerk onder de muurverf aangetroffen. Er is wandbespanning aangebracht en het papierbehang uit 1865 is gerestaureerd. Daarnaast zijn tal van historische schildertechnieken toegepast. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de uitvoeringsrichtlijn Restauratie Historisch Schilderwerk (url 4009). Een unieke restauratie aan een Top 100 interieur van Nederland.