Een expert nodig?

Bouwkundige inspecties

Eenduidig en onafhankelijk resultaat

Onafhankelijk, objectief en belangeloos. Dat zijn de resultaten die voortkomen uit onze inspectie van uw vastgoed. Onze inspecteurs hanteren bij de bouwkundige inspectie altijd de methodieken NEN 2767 [conditiemeting van bouw- en installatiedelen] en RGD Boei [Rijksgebouwendiest]. Heeft u aanvullende prestatie eisen die belangrijk voor u zijn? Bespreek dit dan met onze inspecteurs.

Ieder project een eigen scenario

Met onze meerjaren onderhoudsplannen maken wij de onderhoudskosten aan uw vastgoed inzichtelijk. Dit kan gaan om een exploitatietermijn van 5, 10, 15 of 20 jaar. Bent u van plan het langer te exploiteren, dan kunnen wij dit inzicht uiteraard ook verschaffen.

We stellen meerdere scenario’s op en samen bepalen de meest optimale voor uw situatie. Uiteraard precies afgestemd op de exploitatietermijn en de eisen en wensen die u aan uw vastgoed stelt.

Meten is weten

De functionele-, prestatie-, en kwaliteitseisen worden zo opgesteld dat deze meetbaar zijn en in de loop van de periode kunnen worden gemonitord. Wolters BV verplicht zich door middel van resultaatgericht vastgoed onderhoud om uw vastgoed op het afgesproken niveau te brengen en te houden. Uiteraard conform het vooraf samen opgestelde scenario.

Bouwkundige inspecties

Offerte of informatie aanvragen?

Geef uw contact voorkeur aan
E-mailTelefoonPersoonlijk bezoek

Naam

E-mail

Telefoon

Straat

Postcode

Woonplaats

Uw bericht

Onze disciplines

Wolters maakt inzichtelijk waar u aan toe bent