...

Tevreden huurders door resultaatgericht samenwerken Rentree

Sinds 2013 werkt woningcorporatie Rentree in Deventer met een beperkt aantal onderhoudsbedrijven. Door met hen prestatiegerichte afspraken te maken hoopte Rentree het woningonderhoud goed en betaalbaar te kunnen organiseren. Nu heeft ze uitgezocht of het werkt zoals gedacht. De resultaten? ‘We maken bewustere keuzes en de huurderstevredenheid is verbeterd’, zegt directeur-bestuurder Liesbeth van Asten.

Sinds 2013 werkt woningcorporatie Rentree in Deventer met een beperkt aantal onderhoudsbedrijven. Door met hen prestatiegerichte afspraken te maken hoopte Rentree het woningonderhoud goed en betaalbaar te kunnen organiseren. Nu heeft ze uitgezocht of het werkt zoals gedacht. De resultaten? ‘We maken bewustere keuzes en de huurderstevredenheid is verbeterd’, zegt directeur-bestuurder Liesbeth van Asten.

Wat is er nu anders geregeld dan voorheen? ‘We wilden het onderhoud regelen met meer oog voor de belangen van de huurder. Dat betekent efficiënt en over niet te veel schijven. Als er voorheen iets kapot was dan belde de huurder ons, wij maakten een bon aan en stuurden die naar de onderhoudspartij die op haar beurt contact opnam met de huurder. Nu belt de bewoner direct met onderhoudsbedrijf Salverda verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. De onderhoudsmedewerker kijkt bij de huurder in huis verder dan het defect zelf. Het kan zijn dat hij direct een andere reparatie uitvoert die samenhangt met het probleem. Met het bedrijf Wolters maakten we afspraken over planmatig onderhoud. Samen brengen we de conditie van de gebouwen in kaart en zoeken we naar slimme combinaties. Als er bijvoorbeeld dit jaar en over twee jaar onderhoud gepland staat, kun je kijken of je dat kunt combineren.’

Wat levert het Rentree zelf op? ‘We hebben nu een raamovereenkomst voor een langere periode en maken daarnaast elk jaar samen een jaarplan. Zo maak je bewustere keuzes. Onze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en we geven veel ruimte aan het vakmanschap van de twee partijen. En dat kan leiden tot verdere besparingen. Wolters stelde bijvoorbeeld een meerjarenbegroting op die 19 procent lager uitvalt dan de oude meerjarenbegroting. Als je alles goed in de gaten houdt en elkaar scherp houdt, dan creëer je een werkwijze waar alle partijen baat bij hebben. Met een beter resultaat en meer plezier voor iedereen. Ook voor de huurders. Ze vertellen ons dat hun verzoeken serieus en direct zijn opgepakt, en dat afspraken zijn nagekomen. Huurders geven reparaties nu een 8, voorheen was dat een 7,5.’

Wat waren de belangrijkste aanbevelingen uit jullie evaluatie-onderzoek? ‘Dat we onze werkwijze verder moeten doorontwikkelen. We zijn organisch begonnen en kwamen er werkende weg achter wat wel en niet werkt. Er is geen trukendoos voor deze manier van werken. Belangrijk is dat iedereen dezelfde focus heeft: samenwerken gericht op een goed resultaat. In het vervolg richten we ons niet alleen op de uitvoering maar kijken we ook hoe we de voorbereiding beter kunnen regelen en hoe we het onderhoud handiger kunnen combineren met het energiezuiniger maken van woningen.’