...

Woonstichting De Marken

De Marken is een woningcorporatie met als werkgebied de vijf dorpen rondom Deventer.  In Lettele, Bathmen, Okkenbroek, Schalkhaar & Diepenveen staat het woningbezit van de Marken. Het contact met hun klanten is goed en persoonlijk. Dit komt mede door de inzet van hun eigen technische onderhoudsdienst en het contact tussen de huismeester van De Marken met hun huurders. Samenwerking op alle fronten is belangrijk én typerend voor woonstichting De Marken.

De juiste partner
Directeur-bestuurder Irene de Negro licht toe: “De Marken was op zoek naar een partner die mee wilde denken bij de uitvoering van onze vastgoedportefeuille. Wolters was al in beeld door het schilderwerk dat zij voor ons uitvoerden.” Om een goed beeld te krijgen van de actuele conditie van al het vastgoed moest er gestart worden met een inventarisatie en een conditiemeting op basis van de NEN2767. De uitkomst van deze inventarisatie en metingen vormen de basis voor het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan. “Dit stelt ons in staat ons vastgoed beter en efficiënter te beheren en te onderhouden.”

Vertrouwen in de toekomst
Wolters kreeg de opdracht voor die inventarisatie en een conditiemeting voor het hele bezit van De Marken. Dat heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen beide partijen. “Mede door de gesprekken met de directie van Wolters, de referenties van mede-corporaties uit Deventer en de prijs hebben wij gekozen voor Wolters BV. Vanaf het begin hebben we het vertrouwen gehad in de toekomstige samenwerking. Dat we vervolgens een onderhoudscontract op basis van de methodiek van Resultaatgericht samenwerken voor een lange periode zijn aangegaan bevestigt dit vertrouwen.” Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. “Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de technische staat van onze woningen. We proberen om de planmatige onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. Uiteindelijk is het doel natuurlijk om het vastgoed zo goed en efficiënt mogelijk te onderhouden.”

Open deuren
Kenmerkend voor deze intensieve samenwerking is de open houding naar elkaar. “Wolters is kritisch op hun eigen werk, maar ook op dat van ons. We houden elkaar scherp door ons gezamenlijk doel voor ogen te houden en daar naartoe te werken.” Daarnaast vindt de Negro het prettig dat Wolters zich zeer betrokken bij De Marken lijkt te voelen, dat zij de juiste mensen op de juiste plek hebben, ze goed bereikbaar zijn en afspraken altijd nakomen. Kortom: de juiste klik is er en de samenwerking verloopt voorspoedig. Hierdoor zijn er inmiddels ook deuren opengegaan bij andere corporaties. “Dat is niet voor niets; een goede dienstverlening mag doorgegeven worden.”