...

Stichting BOG

Stichting BOG staat voor Beheer Onroerend Goed. Daaronder vallen een viertal stichtingen waar zij de zaken voor behartigen. Vier zeer verschillende organisaties maar wel allemaal met een belangrijk doel, zorgen voor goede en betaalbare huisvesting maar ook het bewaken van het cultureel erfgoed in de stad Zutphen behoort tot de taken. Alle stichtingen zijn eigenaar van rijks,- en gemeentelijke monumenten, het beheer, in de ruimste zin van het woord ligt bij de stichting BOG. Het gaat om een gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en reguliere panden in Zutphen.

Terug in de tijd
Voor de samenwerking tussen Stichting BOG en Wolters BV moeten we even terug in de tijd. Zo’n tien jaar geleden is de eerste samenwerking tot stand gekomen. Hans Barkel van stichting BOG blikt terug “Stichting BOG had afscheid genomen van een aantal partijen en was op zoek naar nieuwe partners. Tijdens een netwerkbijeenkomst van een gemeenschappelijke verfleverancier kwamen wij in contact met elkaar.” Kort daarna liet Wolters van zich horen. Hun boodschap was kort & krachtig: ‘Jullie zoeken een nieuw schildersbedrijf. Wij zijn dat schildersbedrijf met expertise op het gebied van monumentale gebouwen.’ Een goed gevoel voor timing dus!

Duidelijk in alles
Die korte boodschap is ook direct de kracht van Wolters BV. “Zowel in hun communicatie als in de uitvoering van de diensten is het sleutelwoord: duidelijkheid. Duidelijke offertes, afspraken worden nagekomen en er wordt vakkundig geschilderd. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is in deze tijd toch wel bijzonder te noemen.”

Zonder twijfel Wolters BV
De afgelopen tien jaar heeft Wolters BV naar beider tevredenheid het schilderwerk verricht voor een flink aantal panden die de stichting in beheer heeft. “Als iemand mij zou vragen om de naam van een vakkundig bedrijf, zou ik zonder twijfel Wolters BV naar voren schuiven.” aldus Hans Barkel.