...

Rentree

Rentree is een corporatie in Deventer met een flink aantal verhuureenheden. Hun slogan ‘Thuis in Deventer’ zetten zij kracht bij door overwegend actief te zijn in de gemeente Deventer. Hierbij richten zij zich vooral op hun sociale kerntaak: betaalbare, goede huisvesting voor de doelgroep. Een bijkomend belang is dat mensen op een prettige manier kunnen wonen. Het onderhoud van de verschillende woningen draagt hier zeker aan bij. Nog voor de komst van directeur-bestuurder Liesbeth van Asten was er daarom al een zoektocht gaande naar een partij die hierin bij kon dragen.

Inhoudelijk & uitvoerend
“Onderhoud is binnen de corporatie een grote kostenpost. Doordat in de praktijk vaak ad-hoc werd gewerkt en er gebruik werd gemaakt van verschillende partijen merkten wij dat er geen continuïteit was. Er werd bovendien te weinig gebruik gemaakt van alle expertises die de beschikbare partijen in huis hadden.” Om die reden heeft Rentree destijds een aantal partijen uitgenodigd om mee te denken over meer resultaatgericht onderhoud aan de verschillende verhuureenheden. Er werd al snel duidelijk dat er verschillende werkwijzen waren en zodoende moest er gekeken worden naar een partij die ook echt bij Rentree zou passen. Om dit te bepalen werd er een proefcomplex gemaakt waar onderhoud voor moest worden uitgevoerd. “Het was voor ons belangrijk om de samenwerking op te zoeken met een partij die in staat zou zijn om zowel inhoudelijk als uitvoerend vorm te kunnen geven aan het resultaatgericht onderhoud.” Wolters BV bleek de geschikte kandidaat om kennis én expertise ten uitvoer te brengen.

Kritisch op eigen handelen
De focus moest liggen op permanente verbetering, dat vraagt om samenwerking op basis van vertrouwen en flexibiliteit. Jaarlijks wordt het onderhoudsplan geëvalueerd en kritisch gekeken naar het noodzakelijke onderhoud voor het volgende kalenderjaar. Door de hechtere samenwerking kan er meer naar details worden gekeken die het verschil kunnen maken. Daarnaast is Wolters BV er ook om ons te adviseren over de verschillende onderhoudsvormen en om te kijken naar het gebruik van materialen. “Door  de zoektocht naar verbetering ook  door te leggen naar toeleveranciers en hun materialen , kunnen bepaalde onderhoudswerkzaamheden opgeschoven worden. Dit heeft direct gevolgen voor ons budget. Op deze manier proberen we voortdurend de situatie te verbeteren.”

Organisatiebrede samenwerking
De samenwerking met Wolters BV vindt niet alleen plaat op directieniveau. Ook het middenmanagement en uitvoerende medewerkers in onderhoudsprocessen zijn nadrukkelijk betrokken. “Naast dat het draagvlak oplevert, merken we dat er steeds meer bruikbare inbreng vanuit deze mensen komt. Door langdurige samenwerking wordt er meer kennis over het bezit opgebouwd. Een mooie uitkomst daarvan is dat we onlangs  de partij voor dagelijks onderhoud en Wolters betrokken hebben bij het maken van onze complexplannen. Dit werkte uitstekend doordat er input kwam vanuit meerdere lagen en partijen in de cyclus.”

Innovatie
Van Asten omschrijft de samenwerking met Wolters BV als prettig & professioneel. De goede communicatie en korte lijnen worden gewaardeerd. Niet alleen op directieniveau, maar juist ook door de uitvoerende medewerkers. “Bij Wolters BV zijn ze gefocust op verbetering van het totale onderhoudsproces. In mijn ogen zijn ze een innovatieve club die continue bezig is de processen en werkwijzen te verbeteren en te optimaliseren. Dat is voor ons een belangrijke drijfveer.”