...

Deventer Ziekenhuis

55.000m2 vloeroppervlakte, 2100 medewerkers en 380 bedden; welkom bij het Deventer Ziekenhuis. Sinds 8 jaar zijn zij gevestigd in de nieuwbouw aan de Nico Bolkesteinlaan. Vanaf dat moment is Wolters BV de vaste partner voor onderhoud & uitvoering.

100% verbetering
Op de oude twee locaties van het Deventer Ziekenhuis verrichtte Wolters BV ook al de nodige werkzaamheden, weet René Worm te vertellen. “Wij vonden de kwaliteit van de voorgaande partij wat matig, waardoor wij een uitvraag hebben gedaan bij Wolters BV voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden.” Bij de oudbouw ging het meer om esthetisch onderhoud, want door het gebruik van aluminium puien was buitenschilderwerk nagenoeg niet nodig. “Toen de plannen voor de nieuwbouw in zicht kwamen, zijn we om tafel gegaan met Wolters BV. We wilden de nieuwbouw onderhouden op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dit is heeft Wolters TVO goed in kaart gebracht en daar proberen we jaarlijks ook zoveel mogelijk op te acteren, door te kijken naar noodzakelijk onderhoud en mogelijke verbeteringen. Zo komen we tot een beter controleerbaar geheel.”

Meerjaren Onderhoudsplan
Voor het binnenwerk is Wolters BV sinds de nieuwbouw vaste partner. Het Deventer Ziekenhuis geeft mutaties door, deze worden verzameld en vervolgens komt de vaste schilder van Wolters BV langs om de werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast wordt de winterperiode vaak gebruikt om om in een tijdsbestek van ruim 2 maanden de binnenkant waar nodig weer fris & netjes te maken. “De nieuwbouw bestaat nu 8 jaar en we konden onlangs stellen dat we het hele gebouw inmiddels opnieuw hebben doorlopen. Het onderhoud aan de buitenzijde verrichten we op basis van een MJOP.  Elk jaar wordt vastgesteld wat er voor het aankomende jaar volgens het MJOP aangepakt moet worden. Natuurlijk wordt er goed gekeken of dit echt nodig is en zonodig wordt het MJOP bijgesteld.”

Steekproeven
Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden is er afstemming met de afdeling. Uiteraard moet er in het ziekenhuis altijd rekening worden gehouden met de patiënten, bezoekers & personeel. De gebruikte materialen voldoen aan de wettelijke norm, maar worden steekproefsgewijs toch gecontroleerd. Dat heeft met name betrekking op eventuele geuroverlast. “Dat willen we te allen tijde voorkomen” aldus Worm.

Sociale vaardigheden
De samenwerking verloopt volgens Worm goed. “Voor ons is het binnenwerk heel belangrijk. Het moeten schilders zijn die gewend zijn om in deze omgeving te werken. Werken in een ziekenhuis vereist nou eenmaal andere vaardigheden dan buitenschilderwerk ‘op de bouw’. Sociale & flexibele vaardigheden zijn hier een voorbeeld van en absoluut noodzakelijk in het kader van onze patiënten. Daarnaast verwachten wij dat zij er representatief uit zien.” Daarnaast heeft het ziekenhuis vanaf het begin de voorkeur uitgesproken om te werken met vaste personen. “Zij weten de weg in het ziekenhuis, kennen het gebouw en zijn betrokken. Voor het mutatiewerk hebben wij al tijden dezelfde contactpersoon en dat werkt heel prettig.”