...

SRSN/ERM-erkenning wordt maatstaf voor BRIM-subsidie

De subsidie waar we het over hebben, heet het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM). De overheid subsidieert 50 procent van de verbouwings- en onderhoudskosten om zo monumenten voor het nageslacht te bewaren.  Want deze kosten zijn juist voor monumenten nogal aan de hoge kant. Bij de subsidieaanvraag volstaat in de toekomst het voeren van het logo Erkende Restauratiekwaliteit van ERM als kwaliteitseis.

Op dit moment wordt er eerst nog gewerkt aan een zogenaamde uitvoeringsrichtlijn. Die is in de loop van 2015 gereed.

Kwaliteitscriterium  
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is degene die de BRIM-aanvragen beoordeelt. De ERM-erkenning zal als kwaliteitscriterium worden gehanteerd. Dus wordt de ERM/SRSN-erkenning voortaan de maatstaf bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Dat betekent heel concreet dat de restauratieschilders, die niet bij SRSN zijn aangesloten, zelf het bewijs moeten gaan leveren dat ze net zoveel in hun mars hebben als erkende restauratieschilders. En dat vergroot ook weer de kans dat meer restauratieschilders zich nu bij de SRSN gaan aansluiten. OnderhoudNL voert daarvoor het secretariaat. In het OnderhoudNL Magazine van begin november wordt uitgebreider stilgestaan bij het SRSN-nieuws.