...

Rentree bewoners geven Wolters een 8,7!

De bewoners van woningcorporatie Rentree hebben Wolters Vastgoedonderhoud beoordeeld met een 8,7! Bewonerstevredenheid is zeer belangrijk voor Wolters Vastgoedonderhoud en dit proberen wij te bereiken door daadwerkelijk met de bewoners mee te denken voor, tijdens en na een project. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zo min mogelijk overlast ervaren van de uit te voeren werkzaamheden. Uiteindelijk is het erg positief dat Wolters Vastgoedonderhoud met zo’n prachtig cijfer beoordeelt wordt!