Een expert nodig?

Vastgoedonderhoud voor overheid en gemeenten

Als overheid of gemeente bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van vastgoed uiteenlopend van monumentaal vastgoed met een rijke historie tot gloednieuwe stadskantoren en overheidsgebouwen en alles wat er tussenin zit. Als overheid of gemeente is het noodzakelijk vastgoed in optimale conditie te brengen, te behouden en te beheren. Het totale onderhoud van uw vastgoed is daarom een complex proces. Het binnen- en buitenonderhoud van uw gebouwen moet structureel en planmatig worden uitgevoerd. Binnen het vastgestelde budget en ook nog eens met minimale overlast voor uw gebruikers. Dat vergt een planmatige aanpak, een efficiënt werkproces en optimale communicatie met alle betrokkenen.

Al het onderhoud aan uw vastgoed optimaal geregeld

Wolters Vastgoedonderhoud is al voor veel gemeenten en overheidsinstanties een deskundige partner in het totale onderhoud. Wij hebben ruim 85 jaar ervaring en zijn gespecialiseerd in klein- en grootschalig (schilder)onderhoud tot complete renovaties.  Zo heeft u de zekerheid dat het onderhoud van gebouwen en (monumentaal)vastgoed optimaal wordt uitgevoerd. Van inspectie en voorbereiding tot uitvoering en oplevering; wij verzorgen alle aspecten van het onderhoud aan uw vastgoed zowel interieur als exterieur. Denk hierbij aan onderhoudsdisciplines oa:

Voor al deze complementerende onderhoud- en afwerkingsdisciplines heeft u met Wolters Vastgoedonderhoud slechts één aanspreekpunt. Zo heeft u de zekerheid dat alle werkzaamheden op elkaar worden afgestemd en het onderhoud aan uw vastgoed optimaal wordt uitgevoerd met een minimale belasting voor de gebruikers. Wij werken hierbij zowel projectmatig als planmatig middels meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) of onze methodiek van resultaat gericht samenwerken (RGS). Werken volgens Meerjaren onderhoudsplannen en de RGS methodiek geeft u inzicht in het te plannen onderhoud en de te verwachten onderhoudskosten voor nu en in de toekomst. Hierbij rekening houdend met een goed afgewogen balans tussen thema’s zoals veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde RGS kan u aanzienlijke besparingen opleveren tot wel 30%.

Glasheldere procedures en duidelijke communicatie

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van klein tot grootonderhoud waarbij de belasting van de gebruikers zoveel als mogelijk wordt beperkt. Samen met u stellen onze specialisten een plan op voor het integrale beheer, waarbij de belangen van u als overheid of gemeente én uw gebruikers in evenwicht blijven. Daarvoor zorgen heldere procedures en duidelijke communicatie.

Wolters digitale portal

De Wolters digitale portal is het platform waarin u als opdrachtgever, maar bijvoorbeeld ook de gebruikers van uw vastgoed, de onderhouds- en/of renovatie werkzaamheden in een overzichtelijke online omgeving kunnen volgen. Bij de uitvoering van omvangrijke projecten hebben u en uw gebruikers zo inzicht in procedures, planningen, budgetten en mogelijke overlast.

ERM erkend

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige partijen. De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, afgekort met ERM, beheert deze regelingen. Uiteraard is Wolters een ERM gecertificeerd bedrijf. Dit keurmerk geeft u de garantie  en zekerheid dat de werkzaamheden door een gekwalificeerde organisatie met kennis van zaken wordt uitgevoerd.

VGO Gecertificeerd

De RGS methodiek van Wolters is gecertificeerd met het VGO-keurmerk. VGO-keur staat voor een duurzame samenwerkingsvorm in onderhoud en renovatie, die veelzijdig voordeel oplevert. Het is de vooruitstrevende stap van inspanningsgericht naar resultaatgericht samenwerken. Het keurmerk toont aan dat Wolters BV het Resultaatgericht samenwerken in al haar facetten beheerst en dit al vele malen in de praktijk heeft toegepast. Het biedt u als vastgoedverantwoordelijke de zekerheid dat de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden professioneel en op een juiste wijze worden uitgevoerd.

Opdrachtgevers en werkgebied

Wolters Vastgoedonderhoud werkt landelijk en tot onze opdrachtgevers behoren:

Stadhuis Deventer

Waarom Wolters BV

  • Één aanspreekpunt voor uw vastgoedonderhoud
  • Specialist in resultaat gericht samenwerken
  • Professionele meer jaren onderhoudsplannen
  • Ruim 85 jaar ervaring
  • Minimale belasting voor gebruikers
  • Digitale portal voor planning en voortgang
  • VGO gecertificeerd
  • ERM gecertificeerd
  • Landelijke dekking
Eigenaar / beheerder monumentaal vastgoed 1
Eigenaar / beheerder monumentaal vastgoed

Onze disciplines voor overheid en gemeenten

Resultaat Gericht Samenwerken doet u samen met Wolters