Specialist in monumentaal onderhoud nodig?

Vastgoedonderhoud eigenaar/beheerder momumentaal vastgoed

Monumentaal vastgoed maakt een belangrijk deel uit van ons cultuur historisch erfgoed. Het is dan ook noodzakelijk om zorgvuldig met de instandhouding van monumentaal vastgoed om te gaan. Wolters BV voert dagelijks schilder- en onderhoudsprojecten op het gebied van monumentaal onderhoud uit. Bij de instandhouding van monumentaal vastgoed moeten de juiste keuzes gemaakt worden. Keuzes op het gebied van duurzaamheid en esthetische uitstraling van het vastgoed. Gedegen onderzoek, regelmatige inspecties en periodiek onderhoud zijn hierbij van essentieel belang. Hiervoor is kennis en kunde nodig!

Al het onderhoud aan uw monumentale vastgoed optimaal geregeld

Wolters Vastgoedonderhoud  beschikt over deze kennis en kunde. Wij hebben meer dan 85 jaar ervaring en zijn gespecialiseerd in klein en grootschalig schildersonderhoud tot complete renovaties en restauraties van monumentaal vastgoed. Wij zijn dan ook al voor veel eigenaren en beheerders van monumentaal vastgoed een deskundige partner in het totale onderhoud. Van inspectie en voorbereiding tot uitvoering en oplevering; wij verzorgen alle aspecten van het onderhoud aan uw vastgoed. Denk hierbij aan onderhoudsdisciplines oa:

Voor al deze complementerende onderhoud- en afwerkingsdisciplines heeft u met Wolters Vastgoedonderhoud slechts één aanspreekpunt. Zo heeft u de zekerheid dat alle werkzaamheden op elkaar worden afgestemd en het onderhoud aan uw vastgoed optimaal wordt uitgevoerd met een minimale belasting voor de gebruikers. Wij werken hierbij zowel projectmatig als planmatig middels Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) of onze methodiek van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Werken volgens Meerjaren Onderhoudsplannen en de RGS methodiek geeft u inzicht in het te plannen onderhoud en de te verwachten onderhoudskosten voor nu en in de toekomst. Hierbij rekening houdend met een goed afgewogen balans tussen thema’s zoals veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde RGS kan u aanzienlijke besparingen opleveren tot wel 30%. Ons vakmanschap en oog voor duurzaamheid en esthetica zijn hierbij onontbeerlijke aspecten.

Vergunningen en onderhoudsplannen

Monumentaal onderhoud vraagt naast specialisme ook kennis van de wet- en regelgeving. Voor het onderhoud van een rijksmonument zijn vergunningen nodig en er moet veelal onderzoek worden gedaan. Wolters BV is ook hierbij uw partner. Door de vele ervaring die wij met monumentale panden hebben opgedaan weten wij zeer nauwkeurig het totale onderhoud en de doorlooptijd te plannen

Van planning tot uitvoering

Samen met u stellen onze specialisten een plan op voor het integrale beheer van uw gebouw(en). Wolters neemt vervolgens de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud nu en in de toekomst. U heeft daarbij altijd één aanspreekpunt, zodat u op ieder moment in het proces exact op de hoogte van de planning, de uitvoering en de kosten. Tijdens de uitvoering zorgen wij er altijd dat de overlast voor bewoners of gebruikers tot een minimum wordt beperkt!

Digitale portal

Middels onze digitale portal kunt u het hele onderhoudsproces altijd en overal online op de voet volgen.

ERM erkend

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige partijen. De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, afgekort met ERM, beheert deze regelingen. Uiteraard is Wolters een ERM gecertificeerd bedrijf. Dit keurmerk geeft u de garantie  en zekerheid dat de werkzaamheden door een gekwalificeerde organisatie met kennis van zaken wordt uitgevoerd.

VGO Gecertificeerd

De RGS methodiek van Wolters is gecertificeerd met het VGO-keurmerk. VGO-keur staat voor een duurzame samenwerkingsvorm in onderhoud en renovatie, die veelzijdig voordeel oplevert. Het is de vooruitstrevende stap van inspanningsgericht naar resultaatgericht samenwerken. Het keurmerk toont aan dat Wolters BV het Resultaatgericht samenwerken in al haar facetten beheerst en dit al vele malen in de praktijk heeft toegepast. Het biedt u als vastgoedverantwoordelijke de zekerheid dat de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden professioneel en op een juiste wijze worden uitgevoerd.

Opdrachtgevers en werkgebied

Wolters Vastgoedonderhoud werkt landelijk en tot onze opdrachtgevers behoren:

Huis Nieuw Rande

Waarom Wolters BV

  • Specialist in monumentaal onderhoud
  • Specialist in ambachtelijke technieken
  • Meer jaren onderhoudsplannen
  • Kwaliteit en gedegen vakmanschap
  • Meer dan 85 jaar ervaring
  • ERM gecertificeerd
  • VGO gecertificeerd
  • Landelijke dekking
Eigenaar / beheerder monumentaal vastgoed 1
Eigenaar / beheerder monumentaal vastgoed

Opdrachtgevers over Wolters

Onze disciplines voor u als eigenaar / beheerder van monumentaal vastgoed

Specialist in monumentaal onderhoud!