...

Het FSC-certificaat van Wolters Vastgoedonderhoud verlengd tot 2024

Als de zeven grootste Europese importlanden van tropisch hout enkel gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen zouden importeren, wordt 5.3 miljoen hectare bos behouden. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2018 door European Sustainable Tropical Timber Coalition, het Initiatief Duurzame Handel en Probos. Ten tijde van publicatie schatten de hiervoor genoemde organisaties dat slechts 30% van de houtproducten op de Europese markt aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.Wij vinden dat dit op korte termijn veel meer moet zijn.

Scheve verhoudingen

Uit onderzoek van het Initiatief voor Duurzame Handel blijkt daarnaast ook dat Europese landen “op een gevaarlijke manier achterlopen als het gaat om het voldoen aan de verantwoorde inkoop en de niet-ontbossing”. Europese landen lopen dus “gevaarlijk ver achter” terwijl zij wel een groot deel van de totale houtimport voor hun rekening nemen.

Duurzaam bosbeheer

De hiervoor genoemde onderzoeken benadrukken de urgentie van volledig duurzame import van hout. Het FSC (Forest Stewardship Council) is een instelling dat FSC-certificaten afgeeft aan bedrijven die volgens strenge normen houtproducten in- en verkopen. Bij de certificeringsaudit wordt gekeken of FSC gecertificeerde producten op de juiste wijze worden ingekocht en verkocht. Hierbij wordt geëist dat er bijvoorbeeld een vaste leverancierslijst is die aan FSC-specificaties voldoet en dat alle betrokken medewerkers trainingen volgen over de FSC-procedures.

Wij dragen ons steentje bij

Wolters Vastgoedonderhoud draag graag steentje bij, alle houtproducten die Wolters Vastgoedonderhoud gebruikt bevatten FSC-gecertificeerde materialen uit duurzaam beheerde bossen. 17 juni jl. is het FSC-certificaat van Wolters Vastgoedonderhoud opnieuw verlengd waarmee wij proberen bij te dragen aan het behouden van bossen wereldwijd.