...

Fiscale aftrek voor monumentenpanden blijft in 2018

Minister Bussemaker heeft de kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen en het beoogde verdere traject in verband met de afschaffing van de fiscale aftrek voor monumentenpanden.

Het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing’ is vorig jaar op verzoek van minister Bussemaker van OCW door de Kamer aangehouden. Dit wetsvoorstel regelt de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven. Daardoor bleef de fiscale aftrek in 2017 bestaan.

Nu is besloten dat de fiscale aftrek ook in 2018 wordt gehandhaafd. De Minister van OCW kondigt wel aan, dat zij in overleg met de veldpartijen wil gaan werken aan een vervangende subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten. Het is aan het nieuwe kabinet om hierover definitieve besluiten te nemen.