...

Kleur historisch onderzoek

Bij het kleurhistorisch onderzoek bekijken wij de verschillende verflagen op en in monumenten. Het brengt in kaart wat voor afwerklagen er in de loop der jaren gebruikt zijn, zodat bij restauratie of onderhoud het schilderwerk hierop kan worden aangepast. Het kleurgebruik is ook gekoppeld aan de bouw- en architectuurgeschiedenis van een pand.