...

MJOP

Meerjaren Onderhouds Plan is een onderdeel van Wolters BV. De naam zegt het eigenlijk al; in een plan wordt het onderhoud voor meer jaren [veelal 10-20 jaar] vastgelegd. Uw voordeel? Heldere inzichten in uw vastgoed voor wat betreft het onderhoud. Waarschijnlijk zijn een aantal zaken gestandaardiseerd, maar wat als het dak ineens kapot gaat? Dat is een forse investering, waar u vaak niet op had gerekend. Met het Meerjaren Onderhouds Plan heeft u inzichtelijk welk onderhoud er gepleegd moet worden, wat de verwachte kosten zijn en wanneer het onderhoud uitgevoerd dient te worden. Wel zo helder!

Het Wolters Onderhoudsplan is een maatwerkplan dat in overleg met u wordt opgesteld. Bij dit plan hoort een onderhoudsschema dat afgestemd is op uw situatie. In dit schema staat chronologisch vermeld welke werkzaamheden wanneer verricht worden. Daarnaast worden in het schema ook de toe te passen producten en kleurnummers vastgelegd.

Tussentijds vinden regelmatig controles plaats. Wanneer bij controle blijkt dat de werkzaamheden eerder of juist later moeten worden uitgevoerd, dan wordt dit overlegd. Het Wolters Meerjaren Onderhoudsplan is niet zomaar iets. Kiest u voor onze werkwijze, dan kiest u voor zekerheid. Om die reden ontvangt u een op naam gesteld garantiecertificaat.