Integraal onderhoud door Wolters BV
...

Integraal onderhoud

Integraal onderhoud bestaat uit de totale uitvoering van het vastgoedonderhoud aan uw monumentale object. Wolters BV ziet een onlosmakelijke samenhang tussen de verschillende onderhoudsvormen van dagelijks-, contract- en planmatigonderhoud. Door de informatie uit deze onderhoudsvormen in elkaar te integreren ontstaat inzicht en kan het totale onderhoud gestructureerd en (kosten)efficiënt worden uitgevoerd.