...

Integraal onderhoud

Integraal onderhoud bestaat uit de totale uitvoering van het vastgoedonderhoud aan uw monumentale object. Wolters BV ziet een onlosmakelijke samenhang tussen de verschillende onderhoudsvormen van dagelijks-, contract- en planmatigonderhoud. Door de informatie uit deze onderhoudsvormen in elkaar te integreren ontstaat inzicht en kan het totale onderhoud gestructureerd en (kosten)efficiënt worden uitgevoerd.