Restauratie

Restauratie met oog voor detail; dat is het werk van Wolters BV. Restauratie is het geheel van werkzaamheden aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan object. Het doel van restauratie is dit object weer zo dicht mogelijk in originele staat terug te brengen. Hierbij gaat het vaak om gebouwen, muurschilderingen en objecten als kerkorgels en wapenschilden van soms eeuwen oud.

Schilderbedrijf Wolters en Wolters & Ovink Restauratie-Decoratie werken bij restauratieprojecten nauw samen. De specialisten van beide bedrijven beschikken over de ervaring en faciliteiten om restauratieprojecten verantwoord uit te voeren; zowel in historisch als bouwtechnisch opzicht. In veel gevallen wordt er bijvoorbeeld een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit wordt gedaan om zo de oorspronkelijke situatie zo goed mogelijk weer te geven.

Heeft u recht op subsidie?

Wolters BV onderzoekt in het geval van restauratie altijd de subsidie mogelijkheden voor haar klanten. Aangezien wij hier regelmatig mee te maken hebben weten we goed welke mogelijkheden er zijn. Dit kan een een fors financieel voordeel binnen uw project opleveren.

Wij helpen u verder met:

  • Helder in afspraken
  • Eén contactpersoon
  • Werken volgens de RGS methodiek
  • Inzicht in kosten
  • Behoud van kwaliteit

Onze disciplines

Resultaat Gericht Samenwerken doet u samen met Wolters